ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ

Tα κύρια χαρακτηριστικά που θα πρέπει να διαθέτουν τα Καφέ – μέλη της Πολιτιστικής Διαδρομής “Δρόμος Ιστορικών Καφέ” είναι τα παρακάτω:

  • Να διαθέτουν νόμιμη άδεια λειτουργίας.
  • Να έχουν σαφή Ιστορική ταυτότητα και διαδρομή τουλάχιστον 100 χρόνων, χωρίς να έχει επέλθει αλλοίωση των αρχικών τους χαρακτηριστικών / Να διατηρούν μέρος του αρχικού διακόσμου (έπιπλα, διακοσμητικά κλπ) / Να στεγάζονται σε ιστορικά κτίρια με ιδιαίτερη αρχιτεκτονική κληρονομιά / Να βρίσκονται σε περιοχή χαρακτηρισμένη από την UNESCO.
  • Να φιλοξενούν διαχρονικά ξεχωριστές προσωπικότητες των Γραμμάτων, των Τεχνών και της Πολιτικής / Να μπορούν να χαρακτηριστούν ως “λογοτεχνικά” ή/και “καλλιτεχνικά” Καφέ.
  • Να έχουν διαρκή παρουσία και συμμετοχή σε κοινωνικά και πολιτιστικά δρώμενα (να διοργανώνουν εκδηλώσεις φιλολογικές, γαστρονομικές, καλλιτεχνικές, μουσικές κλπ).
  • Αμετάβλητος στόχος να είναι«θεματοφύλακες» της άυλης και υλικής πολιτιστικής κληρονομιάς και των μοναδικών ιστοριών που συνέβησαν στο χώρο τους, οι οποίες αποτελούν ανεκτίμητης αξίας πολιτισμικό πλούτο γνώσεων.

Επίσης, επιθυμητό είναι να:

  • Να διαθέτουν σε τοπικό (ή/και διεθνές) επίπεδο προϊόντα με εταιρική επωνυμία, τα οποία αναδεικνύουν την τοπική παράδοση & γαστρονομία.
  • Να διαθέτουν σε τοπικό (ή/και διεθνές) επίπεδο αναμνηστικά αντικείμενα με την επωνυμία του Καφέ

Επιθυμείτε να γίνετε μέλος;